MFC Antares

Raadsbijdrage 23 maart 2017

Op zich leek het voorstel van het College om de sportzaal die deel uitmaakt van MFC Antares in de wijk Tabaksteeg/Leusden Zuid simpel. De sportzaal wordt voor meer dan € 1.5 mln overgenomen van eigenaar Woningstichting Leusden (WSL) en voor hetzelfde bedrag op de balans van de gemeente gezet. Daarnaast wordt eenmalig ruim € 100.000 geïnvesteerd om de sportzaal toegankelijk en bespeelbaar te maken. Tot slot wordt structureel € 20.000 uitgetrokken om de exploitatie dekkend te organiseren. Geen kattenpis al die bedragen maar op zich niet verkeerd. Alhoewel nog moet blijken of met de nieuwe sporthal er niet sprake wordt van overcapaciteit. Voor de fractie GroenLinks-PvdA stond er echter meer op het spel. Met het verkopen van de sportzaal kan de WSL woningen bouwen in MFC Antares. Daarnaast wordt het huidige Café Antares en de oude bibliotheek aanbesteed voor commerciële exploitatie. De fractie heeft aandacht gevraagd voor het verdwijnen van de huidige exploitant van Café Antares tw. “de Spullenmannen die veel maatschappelijke activiteiten organiseren. De fractie pleitte ook voor een Masterplan waarin MFC, Maximaplein en winkelcentrum weer nieuw leven zou worden geblazen. Uiteindelijk is het voorstel van de gemeente aangenomen. De gemeente heeft toegezegd met de WSL in gesprek te blijven over het reilen en zeilen binnen en om het MFC. Binnen het kader van het sociaal domein worden en blijven wijkvoorzieningen essentieel. Er zijn ook nog eens te veel andere zaken aan de hand zoals jongeren die rondhangen, veiligheid van spelende schoolkinderen, zwerfvuil. Maar ook toenemende leegstand van winkels. De fractie zal vinger aan de pols houden als het gaat om de belangrijke ontmoeting die voor en met wijkbewoners en verenigingen in het MFC worden georganiseerd.

Marcel Sturkenboom Raadslid GroenLinks-PvdA