Leusden verkeerd in het nieuws

Leusden komt deze dagen op een onaangename wijze in het nieuws

Leusden komt deze dagen op een onaangename wijze in het nieuws. De wandelvierdaagse, een jaarlijks terugkerend feest en sportieve happening in één, werd overschaduwd door het bericht dat een groep kinderen uit de vluchtelingen noodopvang niet mochten meelopen. Het verantwoordelijke bestuur van de wandelvierdaagse beroept zich hierbij op veiligheidsissue(s). De gemeenteraadsfractie GroenLinks-PvdA gaat proberen in gesprek te komen met de organisatie van de avondvierdaagse om een beeld te krijgen van de gespeelde veiligheidsissues. Welke zijn deze en waren deze niet oplosbaar? De GroenLinks-PvdA fractie was destijds nauw betrokken bij de raad breed aangenomen motie om in Leusden vluchtelingen op te vangen. In de destijds aangenomen motie is als aandachtspunt de veiligheid nadrukkelijk genoemd. De gemeenteraad krijgt tot nu toe enkel signalen dat de opvang van vluchtelingen voorspoedig verloopt en dat er vele en mooie contacten zijn met de Leusdense bevolking. De nu geconstateerde tegenspraak vraagt om opheldering. We gaan deze proberen te krijgen in een gesprek met de leiding van de Leusdense avondvierdaagse. Joost van Herpen fractievoorzitter GroenLinks-PvdA