Leusden timmert zichtbaar aan de weg

In het sociale domein zal de GroenLinks-PvdA fractie de vinger stevig aan de pols houden en waar nodig het college uitdagen en oproepen tot extra handelen.

Door: Joost van Herpen Begin november stelt de gemeenteraad Leusden de begroting 2017 vast. De begroting is naast heel veel cijfers ook het document waarin de raad vastlegt wat er komend jaar allemaal gaat gebeuren en wat dit allemaal gaat kosten. Met het vaststellen van de begroting krijgt het college van B en W groen licht om zaken uit te voeren en te betalen. De GroenLinks-PvdA fractie staat voor maatschappelijk noodzakelijke investeringen en gelijktijdig een solide financieel beleid. Aan dat laatste wordt voldaan, in de komende jaren werkt Leusden met een sluitende begroting waarop zelfs een overschot zichtbaar is. De lasten voor de burger zijn beperkt en blijven dat. Een voorziene verhoging van de OZB blijft achterwege, daardoor blijft Leusden in de kopgroep van gemeenten met lage lasten voor de burger. De mooie resultaten van de maatschappelijk investeringen die de huidige coalitie in gang heeft gezet zijn of worden zichtbaar in Leusden, her en der doen we er nog een schepje bovenop. Zie de vooruitgang in de Biezenkamp, momenteel dagelijks zichtbaar. Twee nieuwe MFC’ s, Biezenkamp en Alandsbeek, bieden (straks) honderden schoolkinderen een meer dan up to date schoolomgeving. Ook andere activiteiten kunnen in deze gebouwen worden georganiseerd. Wat ook tot de verbeelding spreekt en past in ons gemeentelijk beleid zijn de vele zonnepanelen die op de daken van nieuwbouw en straks op bestaande bouw, de Korf en het zwembad verschijnen. Binnenkort gaat de start gemaakt worden met de nieuwbouw van het gemeentehuis. Een duurzaam en energieneutraal gebouw met daarin plek voor alle diensten dat in de plaats komt van het huidige afgekeurde en energie slurpende pand aan ’t Erf. De bouw van de tweede sporthal op het Buining sportpark staat ook op het punt van starten. Vele Leusdense sporters en sportverenigingen kijken hier reikhalzend naar uit. Ook komt er een extra impuls voor de sociale woningbouw. Wachtlijst inlopen en ruimte bieden aan de in onze gemeente te huisvesten statushouders. Ook in 2017 gaat de schop in de grond om op wijkniveau ondergrondse containers aan te leggen waardoor het omgekeerd inzamelen van afval mogelijk wordt. Huishoudelijk afval omzetten in bruikbare grondstoffen is een investering in een beter milieu. Nu de gemeente initiatief nemer wordt in het project vernieuwing Hamershof is de verwachting dat ook in dit winkelcentrum op korte termijn de start maakt met de broodnodige vernieuwingsslag. In het sociale domein zal de GroenLinks-PvdA fractie de vinger stevig aan de pols houden en waar nodig het college uitdagen en oproepen tot extra handelen. Leusden is hierin goed op weg maar er zijn zorgen over de jeugdhulpverlening en stapelende problematiek achter sommige voordeuren in Leusden Joost van Herpen Fractie GroenLinks-PvdA Leusdense gemeenteraad