Halverwege en meer dan goed op weg

Wat is bereikt, wat loopt en waar moet nog gas gegeven worden?

Zo vlak voor het voorjaarsdebat, waarin de gemeenteraad het college de kaders meegeeft voor de op te stellen begroting 2017, is het goed om even te kijken waar we staan. Wat is bereikt, wat loopt en waar moet nog gas gegeven worden? Ruim twee jaar werken, met de huidige coalitie van GroenLinks-PvdA, D’66 en CU/SGP aan het roer, heeft Leusden zichtbaar goed gedaan en veranderd. Een open bestuurscultuur die zorgt voor veel contact met de burgers is naast dadendrang een mooie combinatie om meters te maken. De zo lang gekoesterde tweede sporthal gaat nu daadwerkelijk gebouwd worden. Op twee plekken in Leusden zien we de vorderingen van scholennieuwbouw. De kogel is door de kerk om het afgekeurde gemeentehuis te vervangen door een nieuw Huis van Leusden. De Biezenkamp verandert nu zichtbaar, we zijn daar op weg naar de voltooiing van de klus. Zeer recent is besloten om versneld 300 woningen in de sociale huursector te bouwen. In het sociale domein hebben we de naar de gemeente overkomende taken zonder noemenswaardige problemen overgenomen. Naar nu blijkt geeft Leusden aan deze taken het geld uit dat we van het Rijk hiervoor ontvangen. Op initiatief van de GroenLinks-PvdA fractie heeft de gemeenteraad uit haar midden een monitoringscommissie geïnstalleerd om de kwaliteit van de verleende zorg te monitoren. Als we in Leusden iets doen willen we het wel goed doen!Gastvrij heeft Leusden 400 vluchtelingen in de samenleving opgenomen, zonder bestuurlijk gedoe en met vele betrokken vrijwilligers. Duurzaam Leusden krijgt steeds meer zijn beslag. Een samenwerkende combi van particuliere initiatieven en gemeente leidt tot steeds meer energiebesparing en duurzame opwekking van energie. De zonnepanelen worden steeds meer zichtbaar en een omgekeerd inzamelsysteem moet huishoudelijk afval tot grondstoffen gaan omvormen. Naast het afronden van al deze initiatieven heeft de GroenLinks-PvdA fractie een nog een lang gekoesterde wens, meters maken in het Lange Steeg gebied. Behoud van de natuur aldaar, waar naast boeren ook straks de recreant kan gaan genieten. Joost van Herpen fractievoorzitter GroenLinks-PvdA