GroenLinks-PvdA Leusden blij met de PMD-container!

'Afval is grondstof' en 'GroenLinks-PvdA wil dat in 2020 Leusden zo goed als “afvalvrij” is', schreven we in 2014 in ons verkiezingsprogramma.

GroenLinks-PvdA Leusden is dan ook blij met de komst van de PMD-container (PMD = Plastic, Metaal en Drinkkartons). Zo wordt het voor inwoners makkelijker is om plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drinkkartons gescheiden aan te bieden. De inwoners van Leusden hebben het, ten opzichte van andere gemeentes, de afgelopen tien jaar goed gedaan met het scheiden van afval. Wel is de laatste jaren een trend te zien, dat andere gemeentes het steeds beter gaan doen en dat Leusden constant blijft. Uit een analyse van Leusdense vuilniszakken blijkt dat in 2014 ongeveer 75% van het restafval gescheiden aangeboden had kunnen worden. Dus ook al doen we het redelijk goed, er is nog duidelijk winst te halen. Immers slechts 25% van de inhoud van een vuilniszak was ook echt restafval en de rest was een herbruikbare grondstof. De komst van de PMD-container is een eerste stap op weg naar het nieuwe inzamelen. Bij het nieuwe inzamelen wordt straks GFT, papier/karton en PMD aan huis opgehaald (voor bewoners in de laagbouw) en moet restafval naar een ondergrondse container in de buurt gebracht worden. GroenLinks-PvdA Leusden wil graag een inzameling van restafval en grondstoffen waarbij herbruikbare grondstoffen (zoals glas, papier, plastic en gft) zoveel mogelijk van echt restafval gescheiden worden. Daarom zijn we een warm voorstander van de PMD-container en het nieuwe inzamelen. Een goede scheiding van afval levert bovendien lagere lasten op, immers een grondstof levert geld op bij verwerking ervan en restafval kost geld bij verwerking ervan. Door goede scheiding beperken we dus onze afvalstoffenheffing. De eerste week van januari is de PMD-container voor het eerst geleegd in Leusden-Zuid en de zuidelijke wijken van Leusden. De tweede week van januari zijn de noordelijke wijken, Stoutenburg en Achterveld aan de beurt. GroenLinks-PvdA Leusden verwacht dat de PMD-container een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het verminderen van het restafval. Help jij mee door PMD te scheiden? Erwin Bruinsma