Fractie staat pal voor de Groene Belevenis

De verkoop van voormalig gemeentewerf terrein

Raadsbijdrage: Marcel Sturkenboom

In de Raadsvergadering van donderdag 20 april jl. stond de verkoop van Hamersveldseweg 105, het voormalig gemeentewerf terrein op de agenda. De Raad werd tevens gevraagd om het Publiek Programma van Eisen voor de verkoop vast te stellen. Naar de mening van de fractie biedt het voorstel met het perspectief van een maatschappelijke aanbesteding en de Leusdense Samenleving Voorop veel kansen. Het risico is echter aanwezig dat uiteindelijk een situatie ontstaat die dit doel volledig teniet doet. In onze analyse hebben we eerst gekeken naar de noodzaak van verkoop. Op papier lijkt het logisch ergens een dekking te vinden voor de kosten die gemaakt zijn om de gemeentewerf te verplaatsen. Kosten € 1 mln. Toch wordt in het voorstel een verkoop van minimaal € 300.000 niet uitgesloten. Vreemd genoeg wordt een andere variant bijvoorbeeld door het perceel te verhuren niet meegenomen. Op de vraag of de gemeente dit budget echt nodig heeft, lijkt het antwoord nee. Het voorstel raakt ons inziens de toekomst van de Groene Belevenis. Om het simpel te stellen: wij zijn daarvan. Het is ons alles waard om de toekomst van de Groene Belevenis als maatschappelijke voorziening hoe dan ook te zekeren. Natuurlijk met behoud van de uitdaging dat zij hun bestaan rechtvaardigen en ook ondernemen. De eerste twee jaar van hun bestaan hebben ze dat bewezen. Maar de uitdaging om dat de komende 3 jaar van hun dan aflopende huurcontract te bewijzen terwijl het perceel nu in de verkoop staat is niet mis. De fractie GroenLinks-PvdA steunt het voorstel daar waar in de voorwaarden wordt gesproken over een koper of kopers die bij voorkeur samen met de Groene Belevenis de maatschappelijke functie waarmaken door in een Leusdense faciliteit te voorzien waar groen, zorg, welzijn al of niet gecombineerd met recreatie centraal staat. Wij hebben het College gewezen op het voornemen om dagprogramma’s voor doelgroepen juist binnen de grenzen van Leusden te organiseren. Tegelijkertijd heeft de fractie ook voor de samenleving ook de Groene Belevenis uitgedaagd te gaan ondernemen. De actie rond de zonnepanelen op de Korf was een groot succes. Waarom is Crowd Founding geen optie voor de Groene Belevenis en een partner zoals Stichting de Boom of zelfs samen met de gemeente om gedrieën de burgers van Leusden in dit concept te laten participeren ? 3000 burgers die € 100 inbrengen of zelfs 300 burgers die € 1000 inbrengen moet toch mogelijk zijn. Uiteindelijk werd het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen. Het College legt in een later stadium op basis van het businessplan van “kopers” een bestemmingswijziging aan de Raad voor. Dan kan de Raad ook toetsen of de voornemens om een maatschappelijke initiatief te organiseren wordt gerealiseerd.