Extra raad 31 oktober over financieel tekort sociaal domein

Verwacht tekort in sociaal domein

Op dinsdag 31 oktober zal er om 20.00 uur een extra raadsvergadering plaatsvinden over het financiƫle tekort dat verwacht wordt in het sociaal domein. Dit tekort kan voor de gemeente Leusden oplopen tot maximaal 2,1 miljoen euro. In vele gemeenten in Nederland is er een tekort ontstaan in het sociaal domein (of dreigt dit te ontstaan); helaas is Leusden hier geen uitzondering op. Geld is vaak een belangrijk item in politieke debatten, maar de fractie van GroenLinks-PvdA realiseert zich dat het sociaal domein om veel meer dan geld alleen draait. Het gaat bovenal om zorg voor kwetsbare mensen. We willen dan ook zoeken naar een structurele oplossing, waarbij er aandacht is voor geld en voor mensen. Dinsdagavond zal door de diverse fracties van de gemeenteraad gebruikt worden om vragen te stellen aan het college en om met elkaar in debat te gaan. Voor meer details verwijzen we graag naar de website https://gemeentebestuur.leusden.nl. Uiteraard is de raadsvergadering openbaar en is een ieder welkom als toehoorder.