Duurzaamheidsagenda

Wat onze fractie betreft maken we er een duurzaamheidagenda van waarbij we ook een link leggen naar de effecten voor gezondheid, welzijn en sport en bewegen.

Door: Riet Koetsenruijter Wat ons betreft gaat u daadkrachtig aan de slag met de voorgestelde lokale activiteiten, samen met de samenleving. De 4 genoemde activiteiten zijn te dele al in werking gezet: 1. Energie en duurzaam bouwen: energiezuinige/neutrale woningbouw, 2 e sporthal en het woonzorgwerk concept van het nieuwe gemeentehuis zijn mooie initiatieven. 2. Made in Leusden zal meer op de kaart gezet moeten worden wat ons betreft, mogelijk ziet de wethouder mogelijkheden in een van de lege winkelpanden om een start te maken? 3. Biodiversiteit en duurzame leefstijl kan zo mogelijk verbonden worden met een herziende visie op gezondheid en welbevinden waarbij educatie niet alleen op scholen maar ook in samenspraak met gezondheidscentra en sportverenigingen opgepakt kan worden als thema voor een gezondheidsplein. De nieuwe Omgevingswet (is aangenomen gaat in 2019 in) biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen door: Samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening en leefomgeving te vergroten en in een vroeg stadium mee te nemen bij planvorming 4. Initiatievenondersteuning bij duurzame initiatieven in samenspraak met inwoners vraagt om meer toelichting en uitdaging voor inwoners. Mogelijk is een combinatie van 2 t/ 4 mogelijk, wij vragen de wethouder naar verbinding en integratie te zoeken met o.a. de omgevingswet. De Jeugdgemeenteraad (JGR) heeft zich al beziggehouden met het thema duurzaamheid en de afval loze school is al opgenomen in de duurzaamheidsagenda evenals het stimuleren van aanschaf van duurzame schoolmaterialen door de scholen. De kinderen zijn de ambassadeurs van de toekomst, de 22 kinderen hebben laten zien en horen dat ze het een belangrijk thema vinden.