De grijze afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld

Het nieuwe inzamelen weer een stap verder

Door: Riet Koetsenruijter De grijze afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld Wat ons betreft komen de minicontainers voor oud papier er ook in 2017, maar nog liever zien we dat oud papier naar organisaties wordt gebracht zodat die extra opbrengsten hebben. De gemeente is goed bezig met de berichtgeving in de LeusderKrant, maar het kan altijd meer en beter. De locatie planning van de ondergrondse containers levert veel vragen en discussie op, de inloopavonden waren goed georganiseerd. In mijn omgeving merk ik dat vooral ouderen bezwaren hebben tegen het wegbrengen van restafval " moet ik als oudere nu ook nog met mijn vuilniszak gaan lopen, is de gemeente nu helemaal gek geworden". Er zijn ook nog veel vragen over de betaling. Communicatie is en blijft de komende tijd belangrijk als een van de succesfactoren. Daarbij vindt onze fractie het belangrijk dat de gemeente de intrinsieke motivatie meer benadrukt, in de communicatienota lijkt de extrinsieke motivatie voorop te staan. Milieu bewustzijn en milieuvriendelijk inkoopgedrag mogen wat ons betreft meer benadrukt worden, naast het geld wat het voor de portemonnee van inwoners kan betekenen. Uit de pilot van Nieuwland in A'foort is vooral de klacht gekomen over stankoverlast bij volle containers bij warm weer, hoe denkt de wethouder dit in Leusden te voorkomen? De wethouder geeft aan dat de containers vaker geleegd worden.